Christine Brochdorf

Om mig

Jeg har 20 års erfaring som direktør og kommunaldirektør. Det har givet mig det sorte bælte i strategiske greb og visionstænkning. Jeg skaber nytænkning og forandringer, der virker i virkeligheden. Jeg arbejder kreativt og inddragende og med fokus på den slutbruger, borger eller kunde I arbejder for.  

Mine metoder er mangfoldige og jeg trækker bl.a. på design-discipliner til procesplanlægning og strategiimplementering.

Mit omdrejningspunkt er interessen for bæredygtigt velfærdsdesign og hvordan ledelse, politik, organisationer og mennesker kan transformeres til fremtidens behov. Det kræver mod og udsyn.

Et bæredygtigt velfærdsdesign tager hånd om nutidens udfordringer under hensyn til fremtidige generationers behov - socialt, økonomisk og klimamæssigt  

Jeg er aktiv samfundsdebattør som skribent og debattør på bl.a. atikler, podcast og bøger.

Uddannelse

Oprindeligt er jeg uddannet i Samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet. I 2016 afsluttede jeg INSEAD uddannelsen i Fontainebleu i strategisk management, innovation og lederskab.  

Primo 2024 færdiggjorde jeg bestyrelsesuddannelsen fra CBS og er undervejs i en Master i Design på Det kgl. akademi for at skabe nye perspektiver på, hvordan vi former fremtidens bæredygtige velfærdsdesign.

Netværk

Mit netværk er omfattende og diverst. Jeg er mangeårigt medlem af VL12, faciliterer et netværk for kvinder der har en samfundsstemme, er medlem af en læseklub og et regenerativt fællesskab.

Jeg er indehaver af pop-up galleriet The Upcoming Gallery, der har ambition om at demokratisere kunsten og møder derfor en mangfoldighed af kunstnere og kulturpersoner.

Environment - Social - Governance

Alle virksomheder er igang med at udforske netop deres ESG potentiale og deres klimaregnskab. Som en lille virksomhed er det svært at skille det personlige og det kunderelaterede. Men jeg kan fortælle at mine egne indsatser bl.a. tæller at spise planetarisk mad, køre elbil, arbejde pro bono i en bestyrelse med stort socialt impact og selvfølgelig kun arbejde med kunder og mennesker, der respekter behovet for en bæredygtig fremtid.

Til alle opgaver vi indgår i fællesskab forpligtes der til indkøb af et skovbevis. Se fx her på Naturfondens hjemmeside >>